1. Rekisterinpitäjä

inData Group konserni

Yhteystiedot:
Suosiolankatu 2
96100 Rovaniemi
0405866260
ari.kurvinen@indata.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Rekisteristä vastaava henkilö: Ari Kurvinen, 040 5866260, ari@indata.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakaspalvelun toteuttaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi ja viestintä
 • markkinatutkimukset ja asiakaskyselyt
 • palveluntarjoajan ja verkkopalvelujen käyttäjän välisen suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • verkkopalvelujen ja niiden kautta tarjottavien palvelujen ylläpitäminen
 • inData konsernin tai sen alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen siltä osin kuin ne liittyvät inDatan tuottamiin palveluihin tai tilausten taikka yhteydenottojen hoitamiseen.
 • tuottaa informaatiota käytettäväksi edellä määritellyllä tavalla inDatan markkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa.
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä kaikissa inData konserniin kuuluvissa yrityksissä henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, henkilötunnus kun yksilöivä tunnistus on pakollinen velvoitteiden hoitamiseksi
 • rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot
 • viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten evästeet ja selailu- ja hakutiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot Asiakastiedot
 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen hallinto@indata.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla, sopimuksella tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • lokitiedoista, jotka on koottu seuraamalla verkkopalvelujen käyttöä
 • yksiköistä, jotka tuottavat verkkopalveluihin liittyviä palveluja, tuotteita ja lisäpalveluja
 • yksiköistä, jotka tuottavat logistisia palveluja kuten laskutus, rahtaus, kunnossapito jne.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta inDatan ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
hallinto@indata.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja siinä laajuudessa kuin kyseinen työtehtävä sitä vaatii. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.